Trung tâm hỗ trợ On

Khi nhận được thông báo này, nghĩa là bạn chưa là thành viên của nhóm Facebook có bài đăng và chưa có quyền xem/gửi comment.

Bạn cần tham gia vào nhóm đó để nhận đơn nhanh hơn ở những lần sau theo hướng dẫn dưới đây:

Bạn có thể chat với Bộ phận CSKH của On thông qua tính năng Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi) trên ứng dụng hoặc Fanpage https://www.facebook.com/snailship/ để nhận được danh sách các nhóm On lấy đơn nhé!