Trung tâm hỗ trợ On

Hoa hồng của bạn sẽ được tổng hợp lại và thanh toán vào ngày 02 và ngày 17 hàng tháng từ On. Các đơn hàng hết hạn đổi trả sẽ thuộc diện được thanh toán hoa hồng.