Trung tâm hỗ trợ On

Bước 2: Chọn sản phẩm và thêm vào cửa hàng.

Có 2 cách lựa chọn sản phẩm để thêm vào cửa hàng

· Cách 1: Lướt chọn sản phẩm tại “Trang chủ”, chọn theo “Danh mục” hoặc “Sản phẩm Bán chạy nhất”, sản phẩm “Hoa hồng cao”, “Sản phẩm nổi bật”. Bấm vào sản phẩm và “Thêm vào cửa hàng

· Cách 2: Vào mục “Thương hiệu”, chọn thương hiệu muốn kinh doanh và chọn sản phẩm muốn bán rồi thêm vào cửa hàng.