Trung tâm hỗ trợ On

Bước 3: Chia sẻ sản phẩm trên mạng xã hội để bán hàng

Sau khi lựa chọn sản phẩm để thêm vào cửa hàng, bạn bắt đầu bán hàng bằng cách chia sẻ sản phẩm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram như sau:

  • Tải hình ảnh sản phẩm về điện thoại, sao chép thông tin hoặc chia sẻ thông tin sản phẩm, rồi đăng bài bán hàng.

  • Đăng bài bán hàng trực tiếp từ ứng dụng thông qua tính năng “Đăng bán”.

  • Tìm kiếm thêm thông tin sản phẩm trên mạng để lấy hình ảnh, review khách hàng hoặc tham gia nhóm Facebook “On- Cộng đồng kinh doanh không cần vốn”( https://www.facebook.com/groups/214403953768527) để cập nhật các mẫu content bán hàng sẵn.