Trung tâm hỗ trợ On

 /

Bứt phá doanh thu - Thưởng tăng vù vù!

Cùng khởi đầu một tháng 10 bội thu bằng chương trình thưởng doanh thu cực kỳ hấp dẫn từ On.

Thời gian áp dụng: 01/10/2021 - 31/10/2021.

 

Nội dung chương trình:

- Thưởng 150,000đ khi tổng doanh thu bán hàng đạt 3,000,000đ.

- Thưởng 300.000đ khi tổng doanh thu bán hàng đạt 5.000.000đ.

- Thưởng 500.000đ khi tổng doanh thu bán hàng đạt 10.000.000đ.

- Thưởng 1.000.000đ khi tổng doanh thu bán hàng đạt 20.000.000đ.

- Thưởng 3.000.000đ khi tổng doanh thu bán hàng đạt 50.000.000đ.

 

Cách thức nhận thưởng: Tiền thưởng sẽ được chuyển khoản theo kỳ đối soát đầu tiên của tháng 11 (17/11/2021).

 

Lưu ý:

- "Doanh thu bán hàng" được ghi nhận để tính thưởng đã bao gồm phí vận chuyển của đơn hàng.

- Đơn hàng hợp lệ được ghi nhận để tính thưởng là các đơn hàng phát sinh từ 00h00' ngày 01/10/2021 đến 23h59' ngày 31/10/2021 và chuyển qua trạng thái đơn hàng "Hoàn thành" trước ngày 10/11/2021.

- Không tính các đơn ở trạng thái "Đã huỷ".

- Được cộng dồn với tất cả các chương trình thưởng & khuyến mãi khác mà On đang triển khai.

Đăng bán đều tay, chăm chỉ mỗi ngày là có ngay thưởng nóng!