Trung tâm hỗ trợ On

On hiện đang hỗ trợ các hình thức nạp shell sau đây:

  • Nạp tiền thông qua cổng thanh toán trên ứng dụng.

  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

  • Nộp tiền trực tiếp tại văn phòng On.