Trung tâm hỗ trợ On

Hướng dẫn dành cho Cộng tác viên bán hàng

44 bài viết trong bộ sưu tập này

BẮT ĐẦU BÁN HÀNG CÙNG ON

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào Tuesday, October 19th, 2021

Video hướng dẫn các bước bán hàng cùng On nhanh chóng

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào Tuesday, October 19th, 2021

Bước 1: Tạo tài khoản và mở Cửa hàng

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào Tuesday, October 19th, 2021

Bước 2: Chọn sản phẩm và thêm vào cửa hàng

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào Tuesday, October 19th, 2021

Bước 3: Chia sẻ sản phẩm trên mạng xã hội để bán hàng

Tuan Nguyen avatar
Tác giả: admin
Cập nhật vào Tuesday, October 19th, 2021