Trung tâm hỗ trợ On

Chính sách đổi trả sẽ tùy thuộc vào từng nhà cung cấp. Bạn có thể tham khảo ở mục Chính sách đổi trả của từng sản phẩm.