Trung tâm hỗ trợ On

Bước 1:

- Vào mục "Tài khoản"

- Chọn “Quản lý hoa hồng”.

Bước 2:

Chọn “Thêm thông tin thanh toán”

Bước 3: Nhập "Thông tin ngân hàng"

- Chọn Ngân hàng

- Điền đầy đủ thông tin Số tài khoản, Tên tài khoản

- Sau đó, bấm “Tiếp theo”

Bước 4: Chụp ảnh CMND/CCCD để xác thực thông tin

- Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn để chụp lại ảnh CMND/CCCD

- Sau đó, bấm “Tiếp tục”

Bước 5: Chụp ảnh đại diện

Bước 6: Điền "Thông tin cơ bản"

- Điền đầy đủ các thông tin cơ bản như: Họ và Tên, Giới tính, Ngày sinh…để hoàn tất quá trình Cập nhật thông tin thanh toán.