Trung tâm hỗ trợ On

Để nâng câp tài khoản VIP, bạn vui lòng thao tác theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Vào phần Tài khoản trên ứng dụng.

  • Bước 2: Chọn Ví On / Nâng cấp.

  • Bước 3: Lựa chọn gói dich vụ.

  • Bước 4: Nạp shell bằng cách Nạp tài khoản thông qua các hình thức gợi ý trên ứng dụng ( Trong trường hợp Ví On chưa có hoặc không đủ shell để mua gói bạn lựa chọn).

  • Bước 5: Nâng cấp tài khoản sau khi nạp shell thành công.