Trung tâm hỗ trợ On

Chi phí vận chuyển khi đổi trả hàng sẽ tùy thuộc vào chính sách của từng nhà cung cấp. Bạn có thể tham khảo ở mục Chính sách đổi trả của từng sản phẩm được đăng tải trên Ứng dụng