Trung tâm hỗ trợ On

Cách 1: Chia sẻ cửa hàng Online:
Chia sẻ cửa hàng Online, khách hàng có thể xem toàn bộ sản phẩm mà bạn đã chọn. - - - Lấy link cửa hàng: Ấn vào biểu tượng Thông tin của tôi trên Menu. Ấn vào biểu tượng Cài đặt để vào màn thiết lập tài khoản. Ấn vào Hồ sơ của tôi để vào màn hình hồ sơ của tôi, link cửa hàng của bạn hiển thị ở đây.

 

Cách 2: Chia sẻ trực tiếp link sản phẩm:

Bạn cũng có thể chia sẻ trực tiếp link sản phẩm của sản phẩm mà bạn muốn giới thiệu.

Ấn vào biểu tượng Cửa hàng của tôi trên thanh Menu, bạn sẽ xem được tất cả các sản phẩm trong cửa hàng của mình. Lựa chọn sản phẩm muốn chia sẻ, ấn vào sản phẩm để vào màn hình chi tiết sản phẩm. Ấn vào biểu tượng Chia sẻ , bạn sẽ thấy các phương thức chia sẻ. Qua đó, bạn chọn phương thức chia sẻ mong muốn, chọn người nhận để thực hiện việc chia sẻ link.