Trung tâm hỗ trợ On

Để có thể bán hàng trên On bạn cần phải đăng ký mở cửa hàng trên Ứng dụng, bằng cách này, bạn sẽ có được 1 website bán hàng riêng do On tạo cho cho bạn. Sau đó bạn đã có thể bắt đầu chọn và thêm sản phẩm vào cửa hàng của mình từ Ứng dụng.

Hướng dẫn tạo cửa hàng, vui lòng tham khảo tại đây (Tạo cửa hàng riêng trên On)