Trung tâm hỗ trợ On

Bạn cần nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc cho cửa hàng:

  • Nhập tên cửa hàng và tên đăng nhập

+ Tên cửa hàng: Tên này sẽ hiển thị để cho khách hàng của bạn có thể nhận diện cửa hàng

+ Tên đăng nhập: Tên này sẽ được dùng để tạo ra 1 đường dẫn tới website cửa hàng của bạn. Tên đăng nhập chỉ được dùng chữ cái và số viết liền, gồm tối thiểu 6 kí tự và tối đa 64 kí tự.

(Ví dụ: hanghieuchinhhang ----> đường dẫn website của bạn https://hanghieuchinhhang.ongroup.shop)

  • Bấm Tiếp tục và chờ hệ thống ON phê duyệt.