Trung tâm hỗ trợ On

Tùy vào mặt hàng, điều khoản làm việc với nhà cung cấp và tình huống thực tế phát sinh để chúng tôi sẽ xác định xem bên nào chịu chi phí giao hàng cho đơn hàng đó.