Trung tâm hỗ trợ On

Nếu khách không nhận hàng, hàng sẽ được chuyển hoàn lại cho nhà cung cấp. Bạn sẽ không nhận được hoa hồng từ đơn hàng này.