Trung tâm hỗ trợ On

Có, On hỗ trợ cả các hình thức thanh toán Online, chuyển khoản và COD.

Với hình thức thanh toán chuyển khoản, khách hàng có thể chuyển khoản tiền hàng tới On theo thông tin dưới đây:

Số TK: 0400 4468 101

Tên tài khoản: Nguyễn Hoàng Giang - Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thành Đô

Nội dung chuyển khoản: "Số điện thoại đặt hàng"