Trung tâm hỗ trợ On

Thời gian nhận đơn hàng qua On là không giới hạn và được thực hiện dựa vào thỏa thuận giữa Khách hàng và Tài xế.
Tại On, các Tài xế luôn sẵn sàng và làm việc đến sáng, thuận lợi cho cho nhu cầu ship hàng, ship đồ ăn đêm của các shop.