Trung tâm hỗ trợ On

Hiện tại On đang hoạt động tại 2 thành phố lớn là:
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
và sẽ sớm mở rộng sang các Thành phố khác trong tương lai gần nhất.