Trung tâm hỗ trợ On

On là đơn vị cung cấp nền tảng, tiện ích cho các cá nhân tự kinh doanh, các thương hiệu và tài xế giao hàng với 2 dịch vụ chính:

  • Chợ sỉ (OnMarket) – kết nối các nhà cung cấp các mặt hàng có thương hiệu và uy tín với các cộng tác viên muốn bán hàng online.

  • Giao hàng (OnDelivery) – giao hàng tức thời với mạng lưới hơn 24,000 tài xế hoạt động tích cực.