Trung tâm hỗ trợ On

Phí giao hàng sẽ được tính theo khoảng cách từ bạn đến địa điểm giao hàng, tùy theo loại dịch vụ đơn bạn chọn, với cước phí chỉ từ 3.500đ/km.
On sẽ đưa ra Cước phí đề xuất và cung cấp công khai trên ứng dụng.

Bảng giá tham khảo:

 

Cước phí này chỉ là số liệu tham khảo, bạn có thể tự điều chỉnh phí giao hàng.
Cước phí cuối cùng dựa vào sự thỏa thuận giữa bạn và Tài xế.
Lưu ý: Phí giao hàng còn phụ thuộc vào thời gian & tình hình thời tiết trong ngày.