Trung tâm hỗ trợ On

Phí vận chuyển được tính theo khoảng cách từ điểm gửi hàng đến điểm nhận hàng và được hiển thị khi đơn hàng được tạo. Tùy từng mặt hàng của nhà cung cấp và chính sách của On vào tùy thời điểm mà áp dụng các chương trình giao hàng riêng.