Trung tâm hỗ trợ On

  • Đơn hàng tại nội thành Hà Nội và TP HCM sẽ được giao trong khoảng 1 - 2 ngày làm việc.

  • Đơn hàng tại các khu vực khác khác sẽ được giao trong khoảng 3 - 4 ngày làm việc.