Trung tâm hỗ trợ On

Sau khi trở thành nhà cung cấp của On, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản quản lý. Qua đó bạn có thể thêm từng sản phẩm lên hệ thống hoặc thêm số lượng lớn sản phẩm lên hệ thống bằng cách import file. Các sản phẩm này sẽ được xem xét và phê duyệt bởi nhân viên của On. Sau khi các sản phẩm được phê duyệt, chúng sẽ được xuất hiện trên hệ thống On.

Bạn có thể làm theo các bước sau:

- Bước 1: vào phần Danh mục -> Sản phẩm, ấn nút Thêm mới.

- Bước 2: Tại trang Thêm mới sản phẩm có 2 chế độ Căn bảnNâng cao (mặc định là chế độ Căn bản). Bạn có thể chuyển tới chế độ Nâng cao để có thể thêm nhiều thông tin chi tiết hơn cho sản phẩm

- Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin chi tiết của sản phẩm.

- Bước 4: Bấm “Lưu" để lưu thông tin bạn vừa cung cấp.