Trung tâm hỗ trợ On

Hiện tại On đang hoạt động tại 2 thành phố lớn là:

  • Hà Nội

  • TP Hồ Chí Minh

và sẽ sớm mở rộng sang các Thành phố khác trong tương lai gần nhất.