Trung tâm hỗ trợ On

Quản lý chung là một dashboard cho phép người quản lý có cái nhìn tổng quan về các sản phẩm của mình. Trong đó gồm các mục quản lý:

 

a. Bestsellers by quantity (Mặt hàng bán chạy nhất theo số lượng)

  • Tên: Tên của sản phẩm

  • Total quantity: Tổng số hàng bán ra của sản phẩm tương ứng. Sắp xếp từ cao đến thấp

  • Total amount: Tổng giá trị hàng bán ra của sản phẩm tương ứng

  • Chi tiết: Ấn vào để xem thông tin chi tiết về sản phẩm

b. Bestsellers by amount (Mặt hàng bán chạy nhất theo danh số)

  • Tên: Tên của sản phẩm

  • Total quantity: Tổng số hàng bán ra của sản phẩm tương ứng.

  • Total amount: Tổng doanh số hàng bán ra của sản phẩm tương ứng. Sắp xếp từ cao đến thấp

  • Chi tiết: Ấn vào để xem thông tin chi tiết về sản phẩm