Trung tâm hỗ trợ On

Bạn vui lòng vào mục Tài khoản trên ứng dụng, để kiểm tra tình trạng tài khoản đã là Tài khoản VIP hay chưa?

Nếu đã là Tài khoản VIP, bạn vui lòng tắt ứng dụng sau đó đăng nhập lại để kiểm tra.

Nếu đang là Tài khoản thường, bạn thực hiện mua gói nâng cấp VIP tương ứng, sau đó tắt app đăng nhập lại để sử dụng tính năng.

Hoặc vui lòng thông báo cho Bộ phận CSKH của On, thông qua tính năng Hỗ trợ (Liên hệ với chúng tôi) trên ứng dụng hoặc Fanpage:https://www.facebook.com/snailship để được trợ giúp.