Trung tâm hỗ trợ On

Khi gặp tình huống trên, bạn liên hệ Bộ phận CSKH của On để cung cấp thông tin Khách hàng (Shop/Người gửi) và đơn hàng.
On sẽ xác minh, hỗ trợ liên hệ tới Khách hàng, người nhận để cung cấp thông tin cho tài xế.

 

Các đơn hàng xấu, On sẽ cập nhật Số điện thoại lên mục Tìm phốt của ứng dụng và ngăn chặn tài khoản đó tạo đơn trên ứng dụng.