Trung tâm hỗ trợ On

Sau khi có đơn hàng, bạn cần đặt đơn hàng qua ứng dụng giao hàng theo hình thức COD và cập nhật thông tin lên hệ thống.

Bạn chú ý phải cập nhật trạng thái thanh toán và thông tin giao hàng (lúc có nhân viên giao hàng đến nhận hàng và lúc nhân viên giao hàng thành công).

 

Bạn có thể thao tác theo hướng dẫn sau:

Khi có đơn hàng mới, Người quản lý sẽ nhận được 1 thông báo có đơn hàng mới. Ấn vào thông báo, màn hình Đơn đặt hàng sẽ được hiển thị.

  • Bước 1: Vào mục Bán hàng -> Đơn đặt hàng
  • Bước 2: Tại màn hình Chi tiết đơn hàng ấn nút: “ Thay đổi trạng thái “ để thay đổi trạng thái đơn hàng.
  • Bước 3: Bấm “ Duyệt đơn hàng " để xác nhận trạng thái Thanh toán
  • Bước 4: Thêm và chỉnh lệnh giao hàng

Sau khi chuyển đơn hàng sang Đang xử lý, Người quản lý sẽ đặt đơn hàng trên ứng dụng giao hàng của đối tác và nhập thông tin giao hàng vào đây.
Người quản lý ấn vào Thêm lệnh giao hàng để mở ra màn hình thêm mới lệnh giao hàng cho đơn hàng.

Số vận đơn: Gán một số vận đơn cho lệnh giao hàng hiện tại

Bình luận quản trị viên: Bình luận này chỉ nội bộ đọc được

Đã giao hàng: Check để áp dụng ngày hiện tại là ngày bắt đầu giao hàng; sau đó Người quản lý có thể chỉnh lại cả ngày bắt đầu giao hàng và ngày giao hàng hoàn thành

  • Bước 5: Ấn Lưu để lưu lại thay đổi trạng thái của đơn hàng hoặc Bỏ qua nếu không muốn lưu thay đổi.
  • Bước 6: Sau khi đơn hàng đã được giao thành công, bạn vào phần “ Lệnh Giao Hàng “ bấm “ Đã giao hàng" để cập nhật trạng thái đơn hàng đã giao thành công.
  • Bước 7: Tại thanh trạng thái Thanh toán, bạn bấm “ Đã thanh toán “ nếu đã nhận được tiền COD từ đơn vị vận chuyển.